top of page

STYRELSEN

Huvudman för Hällfors skola är en juridisk person med namnet Hällforshedens friskola, ekonomisk förening. Styrelsen, och högst beslutande organ, utgörs av en samling engagerade föräldrar. Sju ordinarie ledamöter samt tre ersättare, med ordförande, sekreterare och kassör i spetsen.

 

Styrelsen har kontinuerliga möten under skolåret enligt fastställd plan, där fokuset ligger på barnens trygghet och framsteg samt skolans utveckling och tillväxt.

De ansvarar även för löpande driftsfrågor som kontakter gentemot kommunala och statliga myndigheter, fastighetsägare, berörda arbetsgivar- och personalorganisationer samt föreningens ekonomi.

bottom of page