ÅRSKURS 3-4

3:an, 5 elever

Samuel Lindahl

Neva Zimdahl

Sam Zimdahl

Liam Helgesson

Johan Lundberg

 

4:an, 6 elever

Oskar Hansson

Lovisa Hennström

Ellen Kjellson

Kevin Karlsson

Amanda Ahlström

Kebron Mebrahtu

Vid frågor och funderingar,

kontakta klassföreståndare

Erica Wallberg

       erica@hallforsskola.com