ÅRSKURS F-1

Förskoleklass:

Ben Wicander

Jennifer Lindahl

Robin Gällerstedt

Tove Johansson

Morgan Lundgren

Elise Lundgren

Olivia Lundgren

Meksb Anbesajer

1:an

Christian Ahlström

Joel Eriksson

Casper Hansson

Olivia Ljadas

Hilma Lundberg

William Segerljung

Alba Vernersson

Melwin Myhr

Vid frågor och funderingar,

kontakta klassföreståndare

Camilla Heldius Lindgren.

       camilla@hallforsskola.com