FÖRSKOLEKLASS

Förskoleklass: 8 Elever

Mollie Hägglund

Milla Lundberg

Nathaniel Lee-Nyman

Molly Sandström

Elwin Segerljung

Charlie Sundling

Juni Vernersson

Ossian Vännberg

Vid frågor och funderingar,

kontakta klassföreståndare

Camilla Heldius Lindgren.

       camilla@hallforsskola.com