top of page

NATUR OCH SKOLSKOG

Längst med Umeälven, med början i den första svängen i den långa s-kurvan innan skolan, finns en sträcka körbar väg med anor från tidigt 1800-tal. Den gamla vägen tar sats uppför en backe och tar sig fram i stilla mak för att sedan med kraftig utförsbacke leda ner till älven. Till höger, just vid backkrönet, har vi vår skolskog.

 

Tanken med vår skolskog är att den ska utvecklas under många år och följa eleverna under deras skolgång. Det är, med andra ord, ett långsiktigt projekt och det är vägen dit som är det viktiga och inte målet i sig.

 

Möjligheterna är obegränsade!

bottom of page