PR/IT

MEDLEMMAR

- Johnny Lindahl – IT /Data  (Gruppledare)

- Robert Ahlström – IT /Data
- Hanna Lundberg – Hemsida, Facebook, Instagram

UPPGIFTER

- Hålla alla datorerna och nätverk funktionsdugliga.


– Fungera som support gentemot lärarna i frågor som rör datorerna (mjuk- och hårdvara), hemsidan och servern.


– Hjälpa personal/styrelse med hemsidan.


– Hjälpa personal uppdatera föräldralistor/kontaktinfo.


– Ta fram förslag till trycksaker och reklammaterial.

Vid frågor och funderingar,

kontakta styrelsen nedan.

       styrelsen@hallforsskola.com