INNEFIXARE 

UTEFIXARE

MEDLEMMAR

- Ragnar Andersson (Gruppledare)

- Familjen Eriksson/ Claesson

- Familjen Lee/Nyman

- Familjen Helgesson

- Familjen Zimdahl

- Familjen Salomonsson 

- Familjen Lahti
- Familjerna Lundberg/ Hansson

De med fasta uppgifter:

- Jan Olofsson (luftfilterbyten, ventilationen samt luftvärmepumparna)

- Sven Adler (gräsklippning, trimmer)

- Jon Andersson (brandskyddsrond)

- Tommy Jonsson (tömning återvinningen)

UPPGIFTER

- Efter arbetsmiljöronder (nov + maj) på skolan 

- Utifrån den kompetens som finns i gruppen försöker gruppen fixa uppgifterna alt ta in offerter på arbetet. Offerterna lämnas till styrelsen alt kassör/ordförande.

- Huvudansvar för service och underhåll av ventilationssystemet
(byte av filter, rengöring av ventiler bla i gympan) samt för luftvärmepumparna i Längan.


- Gräsklippning under sommarlovet samt inför skolstart.


- För fixargruppen kan visst ansvar för sandning ingå.


- Personalen kontaktar också fixargrupperna löpande under läsåret om saker behöver fixas

Vid frågor och funderingar,

kontakta styrelsen nedan.

       styrelsen@hallforsskola.com

Uppgifter till fixarna efter sista miljöronden: (listan uppdaterad 21aug-18)

När något är åtgärdat kontakta styrelsen så kan det styrkas från listan

KONTAKTA OSS

Hällfors 38

911 91 Vännäs

0935 - 310 31

© Copyright 2018  Hällfors skola

Webbdesigner och fotograf Helleday Arts

ELEVER OCH FÖRÄLDRAR