GRUPPER FÖR

VÅRDNADSHAVARE

Nedan hittar du samtliga grupper för vårdnadshavare på Hällfors skola!

Arbetsuppgifter för grupperna för vårdnadshavare finns listade för respektive grupp.
Varje grupp utser en sammankallande. Det kan även tänkas att jourschema eller dylikt

kan vara lämpligt, beroende på gruppuppgifter. De olika grupperna har ansvar

för att arbetsuppgifterna blir utförda, men kan ta hjälp av

personer utanför gruppen vid behov.

 

Om det uppstår kostnader för att utföra uppgifterna, på grund av material,

offerter med mera, ta kontakt med kassör eller ordförande.

Tack för att ni hjälper till att hålla vår skola fin och ren!

Vid frågor, kontakta       styrelsen