FÖRÄLDRAGRUPPER

Nedan hittar du samtliga ansvarsområden för föräldragrupper på Hällfors skola!

Arbetsuppgifter för föräldragrupperna finns listade för respektive grupp.
Varje grupp utser en sammankallande. Det kan även tänkas att jourschema eller dylikt

kan vara lämpligt, beroende på gruppuppgifter. De olika grupperna har ansvar

för att arbetsuppgifterna blir utförda, men kan ta hjälp av

personer utanför gruppen vid behov.

 

Om det uppstår kostnader för att utföra uppgifterna, på grund av material,

offerter med mera, ta kontakt med kassör eller ordförande.

Tack för att ni hjälper till att hålla vår skola fin och ren!

Vid frågor, kontakta       styrelsen

KONTAKTA OSS

Hällfors 38

911 91 Vännäs

0935 - 310 31

© Copyright 2018  Hällfors skola

Webbdesigner och fotograf Helleday Arts

ELEVER OCH FÖRÄLDRAR