ÅRSKURS 4-5

Allis Bolinder Pettersson

Tova Eliasson Nilsson

Signe Eriksson

Selma Wicander

Joel Ruthström Lindberg

Nikki Fastevik

Elin Karlsson

Lovisa Salomonsson

Vid frågor och funderingar,

kontakta klassföreståndare

Selver Vunic

       selver@hallforsskola.com