ÅRSKURS 6

Alva-Li Schulz

Alex Coreth 

Ellen Nordström 

Albin Augustsson

Melker Östensson

Wanja Adler

Ofelia Andersson

Agnes Eriksson

Johanna Forsgren 

Simon Henningsson

Felicia Hägglund 

Signe Lathi 

Lucas Lundberg

Noel Nilsson

Sebastian Stenborg

Emil Andersson

Kajsa Lindqvist

Jonna Ruthström Lindberg

Elias Wicander 

Oliver Bäck

Vid frågor och funderingar,

kontakta klassföreståndare

Peter Lindgren

       peter@hallforsskola.com